Assensskolen
 
Assensskolen er en afdelingsopdelt skole.
Vi har 4 afdelinger og en SFO
Indskolingen med 1-2 spor for 0.-3. årgang.
Mellemtrinnet med 2 spor for 4.-6. årgang.
Udskolingen med 3 spor for 7.-9. årgang.
Labyrinten (specialafdelingen) for 0.-10. årgang.
Assens kommunes sprogcenter med modtagerklasser
Verdenshjørnet, SFO for 0.-3. årgang
 
Klassekvotienten er svingende fra 14-26
 
LABYRINTEN
 
Specialklasseafdelingen på Assensskolen hedder Labyrinten og er et tilbud til børn og unge med generelle indlæringsvanskeligheder.
For øjeblikket er der 29 elever mellem 6 og 17 år i Labyrinten. Eleverne er delt i IKL, som er Labyrintens indskoling, MKL, som er Labyrintens mellemtrin og UKL1 og 2, som er Labyrintens udskoling.
 
Eleverne har brug for undervisning på mindre hold, derfor bliver eleverne på hvert trin delt ind på hold, hvor der er mellem 4 og 8 elever. I Labyrinten undervises der i de samme fag, som i de øvrige afdelinger på Assensskolen.
 
Labyrinten har sin egen afdeling på Assensskolen. Vi arbejder i perioder sammen med de alderssvarende elever i de andre afdelinger på Assensskolen, f.eks. på emnedage og i emneuger.
Vi har i nogle tilfælde elever, der følger undervisningen i et eller flere fag i andre afdelinger, når vi vurderer, at den enkelte elev er klar til det. Nogle af vores elever går til afgangsprøve i et eller flere fag.
 
I Labyrintens udskoling prøver de fleste elever at være i praktik flere gange, ligesom de fleste deltager i 2 ugers præsentationskurser på uddannelsesinstitutioner i Odense – f.eks. teknisk skole, handelsskole, landbrugsskole, social- og sundhedsskolen m.m.
 
Der arbejdes i Assens Kommune med et inklusionsprojekt, hvor formålet er at få elever inkluderet i de almene klasser, og på sigt er det målet, at der på Assensskolen skal være plads til 25 elever i Labyrinten.
 
TILBAGE TIL FORSIDEN