Assensskolen
 
Assensskolen er en afdelingsopdelt skole.
Vi har 4 afdelinger og en SFO
Indskolingen med 1-2 spor for 0.-3. årgang.
Mellemtrinnet med 2 spor for 4.-6. årgang.
Udskolingen med 3 spor for 7.-9. årgang.
Labyrinten (specialafdelingen) for 0.-10. årgang.
Assens kommunes sprogcenter med modtagerklasser
Verdenshjørnet, SFO for 0.-3. årgang
 
Klassekvotienten er svingende fra 14-26
 
Indskolingen
 

Indskolingen, 0.-3. klasse har sin egen afdeling. Bygningen har direkte adgang til skolefritidsordningen (SFO). Samarbejdet mellem de to dele af skolen er med til at skabe helhed og sammenhæng i børnenes hverdag. Samarbejdet består bl.a. i:

  • At pædagoger og lærere samarbejder om hverdagen, forældremøder, arrangementer og skole/hjem-samtaler.

  • At klassens lærere og pædagog er et team, der arbejder sammen omkring klassen.

I frikvartererne leger alle børn ude på arealet omkring blokken. I indskolingen har vi fokus på at skabe gode frikvarterer for børnene, så hver onsdag morgen bruger vi tid på, at lege frikvarterslege sammen med børnene.

I 0.kl. laves motorisk screening af alle børn samt opfølgning af dette. Ligeledes er der motorisk træning på motorikbane.

En dag om ugen flytter 0. kl. undervisningen ud i naturen på vores udeskole. Dette foregår ofte ved udeskolen i Brunebjerg.

Eleverne kan købe deres mad i kantinen eller have madpakke med, begge dele indtages i klassen sammen med en lærer.

Indskolingen 0.-2. kl. samarbejder med musikskolen om ”Musik i børnehøjde”. Her lærer eleverne om nogle af musikkens elementer, så som rytme, puls og noder. Der stiftets bekendtskab med den danske sangskat og der synges og danses. 2. kl. går til Spirekor.

Tre gange om ugen afholder vi morgensang for hele afdelingen. De forældre der har mulighed for at deltage, er velkomne. En gang om ugen har vi historiefortælling, og en gang frikvarterslege.

I indskolingen har vi faste udflugter, f.eks. Hyttetur, besøg i zoo og Fyrtøjet.

Ligeledes har vi forskellige traditioner. F.eks.:

  • Motionsdag.
  • 3. kl. drenge og piger går Lucia.
  • Til jul går vi i kirke, hvor 2. klasserne optræder.
  • Fastelavn.
  • Påskemusical 3. klasserne
  • Aktivitetsdag.
  • Læsebånd.

IT er en integreret del af undervisningen, således at alle børn i indskolingen får IT-færdigheder, der svarer til barnets niveau. Hver elev får et computerkørekort.

Vi har en skole, der tager vare på det enkeltes barns udvikling og trivsel.

TILBAGE TIL FORSIDEN