Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Syd

Skelvej 29

5610 Assens

Nord

Niels Kjærbyes Vej 9

5610 Assens

Åbningstider: mandag, onsdag og fredag 8.00-15.00, tirsdag og torsdag 8.00-16.00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ø Elever færdes hovedsagelig i den blok, hvor de hører hjemme. Dette gælder inden døre. Ude må elever færdes frit, hvor de har lyst.
Ø Skolens kostpolitik gælder på hele skolens område.
Ø Som hovedregel kan elever møde på skolen 10 minutter før skolestart og eleverne forventes at forlade skolen/gå til SFO, når de får fri.
 
Skolens værdiregelsæt er grundlaget og skal tænkes ind i alle øvrige regler.
Ordensregler på skolen kan ikke dække over alle mulige situationer, og der kan derfor i den enkelte klasse, blok, afdeling af skolen eller på hele skolen, laves midlertidige regler for særlige situationer. F.eks. voldsomt snefald, voldsom varme eller andet specielt, som kræver andre foranstaltninger. Her handler personalet efter den sunde fornuft og ud fra værdiregelsættet.
 
 
På de følgende sider kommer ordensregler for afdelingerne – behandlet på afdelingsmøder og i elevråd ved skolestarten 2011.
Værdiregelsættet og de samlede ordensregler er godkendt af skolebestyrelsen d. 4. oktober 2011.
 
 
 
 
 

I vores afdeling skal man opføre sig ordentligt – og tage hensyn til hinanden.

 • I vores afdeling skal man opføre sig ordentligt – og tage hensyn til hinanden.

 • Fællesrummet er til fredelig aktivitet i frikvartererne (når vejret ikke tillader at vi er ude!) og undervisning i timer.

 • Computerne er til undervisningsbrug – og må ikke bruges i frikvartererne.

 • Klasselokalet er til klassens elever.

 • Alle elever er ude fra 9.45-10.15 og fra 11.45-12.30. I tilfælde af kraftig nedbør dispenseres fra denne regel.

 • Når man spiser, sidder man på sin stol, frugt må medbringes på legepladsen.

 • Vi taler pænt til hinanden.

 • Dørene i klasserne betragtes som vinduer. Al færdsel ud og ind foregår via de røde døre i mellemgang ved SFO.

 • Der skiftes til indesko i garderoben.

 • Mobiltelefoner må kun bruges i undervisningstiden, hvis det er til undervisning. Ellers skal de være slukkede og ligge i taskerne.

 • Garderoberne må ikke bruges til leg/ophold.

 

 
 
 
 
 
 
I Verdenshjørnet:
 
Ø skal man opføre sig ordentligt og tage hensyn til andre.
Ø  skal børnene holde sig inden for legepladsens grænser.
Ø  må børnene som hovedregel selv bestemme, om de vil være inde eller ude. Dog starter alle ude kl. 12.45.
Ø  har børnene indesko eller strømpesokker på.
Ø  rydder børnene op og vasker hænder inden eftermiddagsmaden.
benytter vi de røde døre i gangen, når vejret er ’snavset’
 
 
 
 
 
 
 
I Labyrinten skal alle have det rart og føle sig godt tilpas.
Elever og voksne har sammen formuleret følgende:
Vi vil:
Ø Være gode ved hinanden, ikke true, slå eller drille.
Ø Hjælpe hinanden.
Ø Tale pænt og ordentligt om og til hinanden.
Ø Rydde op efter os selv.
Ø Spise i kantinen, i klassen eller udenfor.
 
 
 
 
 
I vores blok tager vi hensyn til hinanden, passer på tingene og opfører os ordentlig.  
 
 • Inde skal der være fredelige aktiviteter, man skal kunne arbejde og hygge.

 • Vi taler ordentligt til hinanden.

 • Klasseværelset er klassens – der kan laves andre aftaler mellem lærere.

 • Klasselokaler ryddes op hver dag efter sidste time – eller efter aftale med klassens lærere.

 • Når klassens sidste time er et andet sted end i klasselokalet, skal eleverne tage tasker, jakker m.m. med til faglokalet. Duksen skal rydde op, så der er klar til rengøring.

 • Der er årstidsbestemte regler for færdsel ud og ind af blokken. Fra efterårsferien til påske bruger vi KUN de røde døre.

 • Ved arbejdspladser i fællesrum bruges skamler. Klassens stole forbliver i klasselokalet. Skamler sættes op efter brug.

 • Computere er til undervisning.

 • Arbejdes der med computere i fællesrummet – SKAL man sidde oppe ved et bord. Man må ikke sidde med computere på skødet.

 • Computere skal blive i afdelingen.

 • Døre i klasser må bruges efter aftale – og kun i tørt vejr.

 • Leg og ophold ved toiletterne er ikke tilladt.

 • Boldspil med hårde bolde – KUN på sportspladsen. Bliver der spillet med bolde indenfor – bliver boldene taget og udleveres efter aftale med lærerne.

 • Mobiltelefoner skal være på lydløs eller slukket i timerne. Må KUN bruges i timer efter aftale med lærer.

 •  Mobiltelefoner må ikke bruges som kamera – KUN efter aftale med voksne.

 • Musik og video med lyd må være tændt ude.

 • Eleverne spiser i klassen kl. 11.40-11.50

 •  Vi er ude fra 10.00 til klokken ringer ind (kl. 10.15).

 • Vi er ude fra 12.05 til klokken ringer ind (kl. 12.30).

 • Efter brug af computerlokalet – skal lærer og elever sørger for at rummet er gjort klar til rengøring.

 • Mad spises i klasselokalerne og IKKE ude i fællesrummet.

 
 
 
 
 
Det sociale:
Vi vil have en hverdag, hvor der er plads til alle og ansvarlighed, som omfatter kammerater, hver enkelt og hele blokken.
 
Det faglige:
Vi vil være professionelle i vores hverdag. Det vil vi ved at gøre vores bedste og tænke fremad. Derved skabes et godt selvværd for den enkelte.
 
1.       Gå roligt og tal dæmpet på fællesarealer.
2.       Pas godt på ting og bygninger.
3.       Ryd op efter dig.
4.       Al spisning skal foregå i kantinen.
5.       Eleverne må forlade skolen i frikvartererne og i mellemtimer. Dog under forudsætning af ansvarlig adfærd.
 
Eleverne i 7.-9. klasse må forlade skolen i frikvartererne.
-         Skolen fører ikke tilsyn med eleverne udenfor skolen.
-         Eleverne skal færdes roligt og ordentligt, så der ikke opstår farlige trafikale situationer.
-         Der må naturligvis ikke svines med affald i haverne langs vejen