Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Syd

Skelvej 29

5610 Assens

Nord

Niels Kjærbyes Vej 9

5610 Assens

Åbningstider: mandag, onsdag og fredag 8.00-15.00, tirsdag og torsdag 8.00-16.00

Alle skoler skal stille oplysninger til rådighed, så borgerne får en reel mulighed for at vurdere og sammenligne serviceydelser på skoleområdet jvf. Indenrigsministeriets betænkning om sammenlignelig brugerinformation

Sammenlignelig brugerinformation

Alle skoler skal stille oplysninger til rådighed, så borgerne får en reel mulighed for at vurdere og sammenligne serviceydelser på skoleområdet jvf. Indenrigsministeriets betænkning om sammenlignelig brugerinformation