Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Syd

Skelvej 29

5610 Assens

Nord

Niels Kjærbyes Vej 9

5610 Assens

Åbningstider: mandag, onsdag og fredag 8.00-15.00, tirsdag og torsdag 8.00-16.00

Målsætning for Assensskolen.
 
Vi er en afdelingsopdelt skole, der søger at skabe et inspirerende og alderssvarende pædagogisk- og fagligt miljø
Vi ønsker at skabe den lille skoles nærhed og give den store skoles muligheder
Vi ønsker, at alle som færdes på Assensskolen skal føle sig velkomne.
Vi er en skole, som vægter kompetence, kvalitet og dialog i en fortsat proces.
 
 
Kompetence:
Med udgangspunkt i det faglige arbejde vil vi udvikle elevernes forskellige kompetencer.
 
Kvalitet:
I hele skolens virksomhed vil vi søge den højest mulige kvalitet
 
Dialog:
Skolens dagligdag og udvikling skabes gennem dialog og bygger på god information og tæt samarbejde.
 
Proces:
Vi arbejder systematisk med målsætning, refleksion og evaluering.